Outplacement

"Ik vond een baan die bij me paste en als gunstig bijeffect ben ik ook zelfbewuster en zelfverzekerder geworden"

Outplacement wordt ingezet als de arbeidsrelatie beëindigd gaat worden. Het doel is het vinden van een nieuwe passende functie voor jou als kandidaat.

Als kandidaat maak je een rouwproces door en moet je verwerken wat er is gebeurd. Ik ben van mening dat er een moment moet zijn om stil te staan bij het verlies, maar vindt ook dat er meteen gekeken moet worden naar wat daarna komt. Je wordt dus aangespoord om te gaan bewegen en een vervolgstap te zetten. Het is gebleken dat er op die manier veel sneller resultaat wordt geboekt.

Na een persoonsgericht onderzoek (wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik) wordt je profiel inzichtelijk gemaakt en vertaald naar concrete functies op de arbeidsmarkt. Als de werkrichting duidelijk is kan worden begonnen met netwerken en solliciteren.

Ik heb een goed inzicht op de arbeidsmarkt en een groot netwerk bij bedrijven. Ook leer je netwerken, solliciteren en je onderhandelingsvaardigheden verbeteren.
Het kan blijken dat je aanvullende scholing nodig hebt om een betere kans op de arbeidsmarkt te verkrijgen. In dat geval overleggen we met jou en met de opdrachtgever.

Aan het eind van het traject heb jij jezelf in kaart gebracht; je weet waar je voor staat, wat je kwaliteiten zijn en wat je wil. En, wat even zo belangrijk is; je hebt het vermogen om dat over te brengen op anderen. Op die manier kun je onderscheidend zijn en vergroot je jouw kans op de arbeidsmarkt.

Ik geloof niet voor niets in het succes van het outplacementtraject: meer dan 95% van de kandidaten hebben binnen de afgesproken termijn een nieuwe succesvolle stap in hun loopbaan gezet.

"Een gemiddeld outplacementtraject duurt 6 tot 9 maanden"